Logo

Past and present presidents


1949

Minoru OKADA

1950 - 1951

Tsuneo IGUCHI

1952 - 1983

Hiroshi KIHARA

1984 - 1989

Takuro KOBAYASHI

1990 - 2003

Yuzuru FUJITA

2004 - 2015

Takashi MIYATA

2016 -         

Shuji AIHARApresent president : Shuji AIHARA